Změň povinné ručení

|

Vyměňte špatné za dobré!

Co je to povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, by měli vědět přinejmenším ti, kdo vlastní řidičský průkaz. Znamená to, že pokud způsobíme nehodu, pojišťovna za nás uhradí škodu na zdraví i majetku poškozeného. Ne však naší vlastní.

Bez tzv. zelené karty, která je dokladem o tomto pojištění, nesmí podle zákona žádný řidič svým vozidlem na pozemní komunikace, tj. silnice I., II., a III. třídy, silnice pro motorová vozidla a dálnice.

Píši sice žádný, ale jak to tak někdy bývá, i zde existuje pár výjimek. Ty se týkají např. cizozemských řidičů, některých vozidel Ministerstva obrany, či vnitra, vozidel útvarů Policie České republiky pověřenými vyšetřováním a dalších.

Samozřejmě, že i vozidla bez povinného ručení mohou způsobit dopravní nehodu. Pokud se to stane, škodu hradí stát.

Za každý den bez platného pojištění vozidla může Česká kancelář pojistitelů vymáhat sankce a hrozí pokuta až 40 000 Kč.

To je myslím dobrý důvod mít povinné ručení uzavřené. Tyto stránky by Vám měly pomoci vybrat si pro sebe to nejvýhodnější.

Comments are closed.