Změň povinné ručení

|

Vyměňte špatné za dobré!

Archive for Říjen, 2010

Pojistná smlouva

Úterý, Říjen 26th, 2010

Povinné ručení vzniká podepsáním smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem. Pro jistotu upřesním, že pojistitelem je pojišťovna a pojistníkem majitel nebo provozovatel motorového vozidla, které má být pojištěno. Smlouva musí obsahovat určité náležitosti, jako údaje o pojistníku, pojistiteli i vozidle, dobu trvání smlouvy, limit pojistného plnění, výši pojistného, jeho splatnost, způsob placení a kde a jakou formou bude oznámena škodná událost.
Někteří se možná pozastaví nad pojmem limit pojistného plnění. Je to v podstatě nejvyšší částka, kterou za nás pojišťovna v případě nehody zaplatí. Ta v každém případě nesmí být menší než 35 000 000. Maximální výše je 100 000 000. Aby měla pojišťovna z čeho škodu uhradit, platí jí pojistník pojistné.