Změň povinné ručení

|

Vyměňte špatné za dobré!

Archive for the ‘Česká podnikatelská pojišťovna’ Category

ČPP – povinné ručení

Pondělí, Listopad 1st, 2010

Slevu 10% na povinné ručení získávají vozidla s počátkem pojištění do 30. 6. 2010 a každý pojistník, který uzavírá smlouvu s extrabonusem PROFI.
Sporopov lze sjednávat pro motorová vozidla do hmotnosti 15 t. Klienti nejsou nijak omezeni bydlištěm. Zvýhodněni jsou řidiči, kteří nejezdí v zahraničí, protože pokud by způsobili nehodu mimo území ČR, zavazují se ke spoluúčasti 12 000 Kč.
Pojistníkům jsou zdarma poskytovány asistenční služby v hodnotě do 1000 Kč. Tyto asistenční služby, ale s lepšími podmínkami, jsou poskytovány také řidičům se smlouvou na Speciál plus a Super plus. Obě tato pojištění platí pro celou Evropu, lze je sjednávat pro všechna vozidla a při objednání pojištění online získá pojistník 7% slevu na první rok.
K tarifu Super plus získává řidič úrazové pojištění, a to 100.000 Kč pro případ smrti, 150.000 Kč pro případ trvalých následků, 60 Kč činí denní odškodné za dobu nezbytného léčení a stejně vysoké je denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu.

Česká podnikatelská pojišťovna – výhody

Pondělí, Listopad 1st, 2010

ČPP přišla s novinkou extrabonusu PROFI, který může být přiznán pojistníkovi, který předpokládá, že nezpůsobí nehodu po dobu tří let a pojistníkovi, který má základní sazbu nebo bezeškodný průběh. Nesmí tedy mít malusovou sazbu.
Dále každému řidiči, který platí půlročně nebo ročně.
Bonus získává pojistník na 36 měsíců a má hodnotu 15 %. Po skončení smlouvy na tento bonus, tedy po 36 měsících si ho může řidič přepsat na jiné vozidlo u ČPP.
Pokud by pojistník během doby tří let, po které má smlouvu na extrabonus, způsobil nehodu, musel by doplatit částku odpovídající slevě za celé období od začátku uzavření smlouvy na PROFI bonus.